Žymų Archyvai: telšių skautai

Telšių skautams 20

Spalio 24d., šeštadienio vakarą, “Spigino” kolektyvo nariai praleido Žemaitės gimnazijoje su Telšių skautais. Labai gražiai paminėję ir pasisveikinę su 20-tuoju veiklos gimtadieniu, Telšių skautai noriai mokėsi žemaitiškų šokių, klausėsi dainų. Labai noriu ir linkiu, kad polkos, valso žingsniai būtų dažni visų, ypač jaunų, žmonių gyvenime. Kad iš jų lūpų, kuo dažniau skambėtų daina. Šokis ir daina tikrai padeda gyventi, padeda augti sielai, žmogui būti geresniu žmogumi. Ačiū skautams už širdingą pasisveikinimą. Pasirodo sveikintis kaire ranka, tai – sveikintis atvira širdimi. Manau, kad tos vertybės, kurias ypatingai puoselėja skautų bendruomenė, t.y. nuoširdumas, padorumas, sąžiningumas, meilė artimui, paprastumas – yra ir turi likti amžinos tarp visų žmonių. Toliau skaityti Telšių skautams 20