Telšių skautams 20

Spalio 24d., šeštadienio vakarą, “Spigino” kolektyvo nariai praleido Žemaitės gimnazijoje su Telšių skautais. Labai gražiai paminėję ir pasisveikinę su 20-tuoju veiklos gimtadieniu, Telšių skautai noriai mokėsi žemaitiškų šokių, klausėsi dainų. Labai noriu ir linkiu, kad polkos, valso žingsniai būtų dažni visų, ypač jaunų, žmonių gyvenime. Kad iš jų lūpų, kuo dažniau skambėtų daina. Šokis ir daina tikrai padeda gyventi, padeda augti sielai, žmogui būti geresniu žmogumi. Ačiū skautams už širdingą pasisveikinimą. Pasirodo sveikintis kaire ranka, tai – sveikintis atvira širdimi. Manau, kad tos vertybės, kurias ypatingai puoselėja skautų bendruomenė, t.y. nuoširdumas, padorumas, sąžiningumas, meilė artimui, paprastumas – yra ir turi likti amžinos tarp visų žmonių. Toliau skaityti Telšių skautams 20

Edukacinis renginys „Iš senolių lobyno…“

Lapkričio 20d., penktadienio vakarą, Džiugo vidurinėje mokykloje, susirinko įvarių rajono mokyklų 11-12 klasių mokiniai. Tie mokiniai, kurie visą pusmetį mokėsi šokti senuosius žemaičių šokius (ačiū jų mokytojams). Mūsų kolektyvas buvo maloniai nustebintas jaunimo aktyvumo. Tik užgrojus muzikai, jie, kaip kareiviai – jau šokio sukūry. Džiaugėmės, šita vakarone galėdami prisidėti prie jų naujų pojūčių, šokių įgūdžių, artimo folkloro pažinimo. Būtent tokiu būdu, šita vakarone, paminėjome kolektyvo keturių metukų sukaktį. Lygiai prieš keturis metus, panašiu laiku, po keletos repeticijų, mes vakarojom su telšiečiais katalikiškojo jaunimo centre. Dar kartą nuoširdus ir didelis Jums ačiū, brangūs ansambliečiai, mieli spigučiai, kaip kartais save vadiname… Toliau skaityti Edukacinis renginys „Iš senolių lobyno…“